Jozef Maria Flachs

Jozef Maria Flachs

Geboren: 30-12-1909 te Valkenburg

Ingetreden: 1929 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1930 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1935 te Oirschot

Priesterwijding: 07-03-1936 te Oirschot

Gewijd door: mgr. M. Meulenberg, bisschop van Reykjavik

humaniora/vakschool

1922-1929 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1930-1932 Filosofie Oirschot

1932-1936 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1936-1939 Isangi Zaïre

1939-1943 Elisabetha Zaïre

Overleden 29-05-1943 te Kinshasa in Zaïre

Begraven 31-05-1943 te Kinshasa in Zaïre