Jozef Maria Leonardus Hermans

Jozef Maria Leonardus Hermans

Geboren: 14-08-1910 te Oud-Vroenhoven

Ingetreden: 1931 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1932 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1937 te Oirschot

Priesterwijding: 12-02-1939 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1924-1931 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1932-1934 Filosofie Oirschot

1935-1939 Theologie Oirschot

1939-1940 Universiteit Rome Italië

1940-1943 Universiteit Leuven België

in dienst van de congregatie

1934-1943 Schimmert scholastiek-leraar

1943-1955 Oirschot leraar

1955-1957 Meerssen redact. Standaard v.Maria

1957-1958 Leuven België Mariale Werken

1958-1961 Bunde overste

1961-1964 Voorschoten overste

1964-1967 Meerssen provinciaal

1967-1970 Voorschoten H.S. provinciaal

Overleden 24-03-1970 te Sittard

Begraven 31-03-1970 te Schimmert