Jozef Maria Winandus Frissen

Jozef Maria Winandus Frissen

Geboren: 12-10-1896 te Schimmert

Ingetreden: 1916 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1917 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1922 te Rome in Italië

Priesterwijding: 31-03-1923 te Rome in Italië

Gewijd door: Kardinaal Pompily, bisschop van

humaniora/vakschool

1909-1916 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1917-1919 Filosofie Oirschot

1919-1923 Theologie Rome Italië

1931-1932 Universiteit Rome Italië

in dienst van de congregatie

1923-1930 Redona Italië leraar

1930-1931 Schimmert leraar

1931-1932 Rome Italië student

1932-1936 H.Landstichting gids

1936-1950 Amadora Portugal assistent

1950-1952 Amadora Portugal overste

1952-1956 Ourem Portugal overste

1956-1959 Rome, Coll.Romanum Italië overste

1959-1971 Rome, Curia Gen. Italië secretaris

1971-1971 Rome, Curia Gen. Italië rustend

1977-1988 Vroenhof rustend

Overleden 27-02-1988 te Vroenhof

Begraven 02-03-1988 te Schimmert