Jozef Michiel van Aubel

Jozef Michiel van Aubel

Geboren: 13-09-1885 te Limmel

Ingetreden: 1907 te Meerssen

Eerste geloften: 19-05-1908 te Meerssen

Eeuw. geloften: 19-05-1913 te Oirschot

Priesterwijding: 29-06-1913 te Oirschot

Gewijd door: mgr.J.C. Meeuwissen, bisschop van Suriname

humaniora/vakschool

1899-1907 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1908-1910 Filosofie Oirschot

1910-1914 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1914-1919 Schimmert leraar

1919-1930 Schimmert leraar en prefect

1930-1936 Meerssen novicenmeester

1936-1937 Oirschot pater spiritualis en leraar

1937-1967 Meerssen (Prov.) prov. econ.+hoofd Mis.proc.

1967-1969 Meerssen Bej.huis administratie

1969-1974 Vroenhof rustend

Overleden 23-06-1974 te Maastricht

Begraven 27-06-1974 te Schimmert