Jozef Willem Collijn

Jozef Willem Collijn

Geboren: 28-12-1914 te Gulpen

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1945 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1926-1931 montfortaans te Schimmert

1937-1938 te Schimmert

1931-1934 Kweekschool te Venlo

 

hogere studies

1939-1941 Filosofie Oirschot

1941-1945 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1945-1949 Schimmert  leraar

1949-1952 Bunde  overste

1952-1954 Oirschot  propagandist

1954-1956 H.Landstichting  propag./Mar.Werken

1956-1974 Oirschot herstellend/assistent

1974-1974 Aiguines Frankrijk kapl. april-november

1974-1975 Holset pltsvv.past(Lor Coll.)

1975-1976 Oirschot  Mariale Werken

1976-1976 Linne  kapelaan

1976-1987 Remersdaal België kapelaan, pastoor

1987-1992 Vaals  rustend

 

Overleden 08-09-1992 te Vroenhof

Begraven 12-09-1992 te Gulpen