Koorpartituur - Mariacantieken van Montfort

Koorpartituur - Mariacantieken van Montfort

Deze serie Mariacantieken hebben instrumentale voor-, tussen- en naspelen, hier en daar duikt een kerktoonsoort op, of een psalmtoon. De meerstemmigheid is meest voor SATB, soms SA en TB. De instrumentale begeleiding is in wisselende combinaties steeds voor klarinet (Bb), cello en piano. Daar valt ook niet veel aan te veranderen. De klarinet komt in de laagste regionen en kan dus niet zonder wijzigingen door de viool vervangen worden. Ook het pizzicato van de cello is niet zomaar in een fagot te veranderen. Dat maakt het gebruik van de cantieken in deze vorm wat exclusief en stelt ook best wel wat eisen aan de instrumentalisten. De pianopartij door orgel vervangen is ook geen mogelijkheid, althans niet zonder grote wijzigingen. 

Dat alles maakt het praktische gebruik van deze cantieken wat onmogelijk, tenzij het koor en de instrumentalisten voorhanden zijn. En omdat dat meestentijds niet zo is, heb ik van alle cantieken uit deze bundel ook een vereenvoudigde, éénstemmige uitgave gemaakt met orgel/pianobegeleiding. Een en ander wordt voor de kritische muzikant wat minder interessant maar voor de gebruiker net weer veel meer. Zo kunnen de cantieken ook in kleine gemeenschappen of in parochieel gebruik van dienst zijn. De zettingen voor het meerstemmige koor zijn volledig toepasbaar in deze vereenvoudigde uitgave.