Leopold Hugo Clemens Pijls

Leopold Hugo Clemens Pijls

Geboren: 09-08-1887 te Schinnen

Ingetreden: 1908 te Meerssen

Eerste geloften: 04-08-1909 te Meerssen

Eeuw. geloften:04-08-1914 te Oirschot

Priesterwijding: 28-06-1914 te Oirschot

Gewijd door: mgr. C. v.d. Ven, bisschop van Alexandria VS

humaniora/vakschool

1900-1908 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1909-1911 Filosofie Oirschot

1911-1915 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1915-1918 Medina Columbia

Overleden 22-03-1918 te Medina in Columbia

Begraven te San Martin in Columbia