Maria Jozef Theodoor Weijnen

Maria Jozef Theodoor Weijnen

Geboren: 29-07-1911 te Maastricht

Ingetreden: 1930 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1931 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1936 te Oirschot

Priesterwijding: 20-02-1937 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1924-1930 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1931-1933 Filosofie Oirschot

1933-1937 Theologie Oirschot

1937-1939 Universiteit Rome Italië Kerkelijk Recht

in dienst van de congregatie

1939-1943 Oirschot Leraar

1943-1945 Rotselaar België ler. (oorlogsscholastikaat)

1945-1946 Oirschot leraar

1946-1948 Albán Columbia leraar seminarie

1948-1954 San Juanito Columbia magister

1954-1974 Puerto Careno Vichada

1974-1977 Puerto Careno Vichada pro-prefect

1977-1998 La Pasqua Vichada

Overleden 16-02-1998 te Villavicencio in Columbia

Begraven 17-02-1998 te Villavicencio in Columbia