Maria Lichtmis

MARIA LICHTMIS (Opdracht van de Heer)

Veertig dagen geleden hebben wij Kerstmis gevierd,

de geboorte van onze Heer.

Nu is de dag aangebroken

waarop het kind Jezus door Maria en Jozef

naar de tempel werd gebracht

om aan God te worden opgedragen.

 

Niet alleen voldeed Jezus op deze manier

aan het voorschrift van de wet;

maar bovendien kwam Hij langs deze weg

zijn gelovig volk tegemoet.

 

Geleid door de heilige Geest

waren de grijsaard Simeon en de profetes Hanna

naar de tempel gekomen.

 

Door de heilige Geest verlicht,

herkenden zij hun Heer

en getuigden van Hem met vreugde.