Martinus Hubertus Rooden

Martinus Hubertus Rooden

Geboren: 02-01-1889 te Houthem

Ingetreden: 1908 te Meerssen

Eerste geloften: 04-08-1909 te Meerssen

Eeuw. geloften: 04-08-1914 te Eastview in Canada

Priesterwijding: 06-06-1914 te Ottawa in Canada

Gewijd door: mgr. H. Gauthier, bisschop van Ottawa

humaniora/vakschool

1901-1908 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1909-1911 Filosofie Eastview Canada

1911-1915 Theologie Eastview Canada

in dienst van de congregatie

1915-1922 Montfort Canada leraar Apostolische School

1922-1925 Ozone Park N.Y. V.S. kapelaan

1925-1927 Leenhof kapelaan

1927-1936 Schimmert leraar

1936-1954 D'Hoppe België kapelaan

1954-1969 Meerssen Nederland assistent

1969-1977 Vroenhof Nederland rustend

Overleden 29-06-1977 te Vroenhof

Begraven 02-07-1977 te Houthem