Montfortaanse Jubilarissendag

bij het Mariabeeld

foto: H. Stoffelen smm

Op 8 september wordt Maria Geboorte gevierd. Voor de (meeste) Nederlandse montfortanen is dat ook de dag dat ze geprofest werden. Dat ze 'ja' zeiden tegen de congregatie van de montfortanen en officieel lid werden. Een aantal jaren geleden vond Thei Hustin (toenmalige overste van Vroenhof) dat het goed zou zijn deze dag samen te vieren en zo gebeurt nu al vele jaren. Ook in 2019, maar dan wel één dag eerder op zaterdag 7 september in het klooster Vroenhof. Na de ontvangst met koffie wordt de eucharistie gevierd in de kapel. Dit jaar gaat jubilaris Wiel Logister (60 jaar geprofest) voor. Andere speciale jubilarissen zijn Peter Hoogland en Ben Faas (50 jaar priester), Jan Bos (60 jaar priester), Gir Op 't Veld (70 jaar priester). Piet Derckx en Math Vroemen zijn 60  jaar geprofest. Na een glaasje eten we samen en vervolgens vertrekt iedereen huiswaarts. Het is altijd goed als broeders samen te zijn!