Montfortaanse missie

Montfortaanse missie

Na de viering van ons kapittel, dat begon op de dag van de zaligverklaring van Johannes Paulus II, hebben we nu de plicht ieder van u, verspreid over heel de wereld, de goedgekeurde documenten te sturen. Dat is geen eenvoudige opdracht, want de rijkdom van ons delen en de diepte van onze bezinning gaan verder dan de kunstmatige symbolen van het geschreven woord. Het is daarom aan het generaal bestuur, aan de oversten van de entiteiten en alle afgevaardigden de geest die onze vergadering inspireerde door te geven. Download hier het document om verder te lezen


GEBED

Gezonden door de Vader, Heer Jezus,

zijt gij uw woord komen zaaien

in onze wereld.

Uw krachtig woord

dat lijdenden geneest en herstelt.

Uw voedzaam woord

dat ons vergezelt

en in gemeenschap samenbrengt.

Uw profetisch woord

dat zegt waarop het staat

en ons een uitdaging biedt.

Uw lichtend woord

dat in onze nacht het mysterie toont

van God-met-ons.

Heer, maak van ons

goede bedienaars van uw woord.

Dat we het ontvangen

zoals de Maagd Maria bij de Aankondiging.

Dat we het naar anderen dragen

zoals zij bij haar Bezoek.

Dat we het overwegen in ons hart

zodat het vrucht draagt

in wie we zijn en in wat we doen.

Amen.