Nieuw boek: In de voetstappen van de Gekruisigde

Op 8 september 2014 vond in het klooster Vroenhof in Valkenburg aan de Geul de presentatie plaats van het boek In de voetstappen van de Gekruisigde. Het is geschreven door Wiel Logister smm en een vervolg op zijn in 2012 verschenen boek Geraakt door de nederigheid van God. Ook dit boek handelt over de spiritualiteit in de lijn van Louis-Marie Grignion de Montfort.
 
Tijdens de presentatie gaf karmeliet Hein Blommestijn, wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en hoogleraar in de mystieke theologie aan de universiteit Gregoriana te Rome, een reflectie op het boek 'In de voetstappen van de Gekruisigde' op de Kruisspiritualiteit van Montfort.