nieuwe huisoverste van de communiteit Schimmert

Stefan Musanai smm is op maandag 8 april jl. geïnstalleerd als huisoverste van de communiteit van de montfortanen in Schimmert. Zijn benoeming ontving hij al eerder en ging in op 17 januari 2024.

De installatieplechtigheid vond plaats in de kapel van klooster Vroenhof. De montfortanen schrijven hiermee weer een stukje geschiedenis; voor het eerst is een montfortaan met de Indonesische nationaliteit huisoverste in Nederland.