Nr 1 - april 2014

Er waren veel positieve reacties op de nieuwe lay-out, dus gaan we er mee door! Deze keer schrijft Ben over menswording, naar aanleiding van het schilderij van montfortaan Rudi Fritz, dat in de refter van Vroenhof hangt. De jubilarissen van dit jaar getuigen van de montfortaanse kleur die ze aan hun leven gegeven hebben. Thei Hustin schrijft als oud-overste van Vroenhof (en veel meer dan dat) over vijftig jaar Vroenhof in montfortaans eigendom. Uit het depot van het museum in Genhout geeft John van Oss weer twee bijzondere beschrijvingen van één voorwerp. Wereldwijd is het nodige gebeurd, de moeite van het vermelden waard. We eindigen zoals altijd met de Wijzertjes. We hopen dat u dit nummer met plezier leest! Reacties zijn altijd welkom.
    
Redactie:
Peter Denneman, Ben Faas, John van Oss, Marian Claeren