Nr 2 - oktober 2022

In deze Wijzer leest u een artikel van de hand van Jo van Osch smm z.g., over de nieuwe juridische status van de montfortanen in Nederland, bijeenkomst van de BDNL-missionarissen, visitatie vanuit Rome, de film ‘Meneer Pastoor’ en de Requiemvieringen op zaterdag
5 november 2022.

Daarnaast is er natuurlijk nieuws uit de Wereldwijde Congregatie en de bekende Wijzertjes, dit keer vooral gevuld met onze zomergasten.

redactie:
Peter Denneman, John van Oss en Monique Heijman