officiële mededeling m.b.t. EurHope_20

Rome, 18 maart 2020

Hopelijk zijn jullie goed gezond. Ik begin deze brief met een gebed:

"O eeuwige en machtige God, Vader en vriend van mensen, U die rust brengt als we moe zijn, kracht als we zwak zijn, van U ontvangen alle schepselen energie, bestaan en leven. We komen naar U toe voor uw genade, want vandaag ervaren we onze menselijke kwetsbaarheid in dit leven met een nieuwe virale epidemie. U bent de bron van al het goede, zegen de menselijke familie overvloedig, verwijder het kwaad uit ons midden en vernieuw het geloof van alle christenen. Maria, moeder van de zieken, bid voor ons".

Het lijkt erop dat juist nu de hele wereld één wordt, dat grenzen vervagen. Het microscopisch virus kent geen grenzen. Het dringt onze leefruimte binnen en maakt ons angstig. De stille en gewelddadige actie van dit nieuwe virus herinnert ons aan onze menselijke kwetsbaarheid en zorgt ervoor dat we de moed van hen, werkzaam in de gezondheidszorg, in de civiele bescherming en medewerkers in onze huizen waarderen. Moge God hen zegenen!

Ook wij, montfortanen, maken deel uit van deze lijdende wereld. Het Gezelschap van Maria leeft volledig in deze crisis, omdat ieder van ons, waar hij ook werkt, geraakt wordt door deze situatie. Twee Italiaanse confraters zijn besmet met het coronovirus.

Deze pandemie heeft gevolgen voor al onze entiteiten en planning. Vieringen in parochies zijn afgelast. De jaarlijkse montfortaanse bedevaart naar Lourdes is uitgesteld tot volgend jaar. Deze tijd vraagt opoffering en creativiteit van onze missionarissen, zodat niemand zich alleen voelt, vooral ouderen en zieken niet.

We hopen vurig dat snel een oplossing gevonden wordt voor deze crisis. Geconfronteerd met deze onvoorspelbare realiteit en met instemming van alle oversten van de entiteiten, hebben we besloten de Europese bijeenkomst en Buitengewone Generale Raad (CGE) in mei in Polen te annuleren. Tenslotte hebben we ook de generale visitatie in Europa af moeten zeggen.

Vergeet niet voor jezelf te zorgen, zodat je anderen kunt blijven helpen voor zichzelf te zorgen. Ik hoop dat we vanuit deze situatie van pijn, angst en verdriet de waarde van het leven kunnen herontdekken en samen kunnen zoeken naar het welzijn van allen. Laten we bij elkaar blijven, meer verenigd en solidair dan voorheen. Moge Montfort en Marie-Louise daarbij voor ons bemiddelen.

Verbonden in gebed,

Luiz Augusto Stefani, smm

generaal overste