ontmoeting smm-missionarissen uit België, Duitsland en Nederland

BDNL-missionarissen
vlnr Francis, Stefan, Nepo, Ghislain, Charles, Mani

Op 17 oktober vond een tweede ontmoeting plaats in Vroenhof van missionarissen uit België, Duitsland en Nederland (BDNL). Aanwezig waren: Nepo en Gishlain uit Belgie, Francis en Mani uit Duitsland en Stefan en Charles uit Nederland. Jos Van den Berg en Peter Denneman waren als animatoren aanwezig.

In de morgenuren werd na het uitwisselen van informatie stilgestaan bij de vraag ‘Wat zie ik als mogelijk montfortaans project in Noord-Europa?’ In de middag liet de groep zich inspireren door de cantiek 148 ‘God verborgen in mijn naaste’ en cantiek 75 ‘Innerlijke vroomheid’. Het begon met een inleiding van de cantiek en daarna liet ieder weten wat hem vooral trof uit de cantiek en wat het met hem deed.

Ook dit keer weer een boeide en inspirerende dag. Een concreet project heeft het nog niet opgeleverd. Het zullen waarschijnlijk wel meerdere projecten worden, naar de aard van ieder land. De volgende bijeenkomst is in Marienheide (D) op 26 mei 2020.