Open brief

geloofsgemeenschappen bemoedigd

aan de geloofsgemeenschappen

die het Bezield Verband vormen

 

december 2013

Beste medegelovigen,

Met dit schrijven willen wij u een teken van bemoediging doen toekomen.

Met u zien wij een afnemend aantal gelovigen en  het verminderen van de financiële mogelijkheden. In bepaalde bisdommen is dit reden geweest om kerken te sluiten zonder goed overleg met de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Hierdoor dreigen vitale geloofsgemeenschappen te verdwijnen. En dat terwijl wij plaatselijke geloofsgemeenschappen juist herkennen als een opbouwend element van onze kerk. Immers, vanuit dergelijke gemeenschappen is de kerk in de loop van de tijd gegroeid.

U hebt er voor gekozen om als levendige geloofsgemeenschap door te gaan en niet omwille van de organisatie op te gaan in een groter verband. Dat u zich hebt aangesloten bij het Bezield Verband maakt duidelijk dat u met anderen samen kerk wilt zijn. Hierdoor blijft u kritisch en alert ook wat betreft uw plaats binnen onze R.K. kerk.

Binnen onze mogelijkheden willen we graag hulp bieden. Om andere vitale geloofsgemeenschappen te ontmoeten zouden we bijvoorbeeld ruimte kunnen bieden. Ook voor ondersteuning, geestelijk / pastorale begeleiding zou u een beroep op ons kunnen doen.

Zie deze brief als een teken van meeleven en bemoediging en een aanbod ter ondersteuning van het vitaal houden van uw geloofsgemeenschap ter plekke.

Met hartelijke groet,

Jan-Jetse Bol msc, provinciaal overste Missionarissen van het H. Hart

Paul Clement osa, provinciaal overste Augustijnen

Peter Denneman smm, provinciaal overste Montfortanen

Jan Hafmans cssr, lid provinciaal bestuur Redemptoristen

Denis Hendrickx opraem, abt van Berne-Heeswijk

Mark-Robin Hoogland cp, provinciaal overste Passionisten

Koos Janssen sma, regionaal overste Sociëteit Afrikaanse Missiën

Kees Jongeneelen osfs, provinciaal overste Oblaten van Franciscus van Sales

Gerard Mathijsen osb, abt van de Adelbertus-abdij (Egmond)

Jan Munsters sscc, regionaal overste Paters van de Heilige Harten

Piet Schakenraad scj, provinciaal overste Priesters van het H. Hart

Gerard Willemse cmm, provinciaal overste Missionarissen van Marianhill

Bert Wooning svd, provinciaal overste Gezelschap van het Goddelijk Woord.