open Kloosterdag 2015

Vanwege het jaar van het Godgewijde Leven  – uitgeroepen door Paus Franciscus – werd er in Nederland weer een Open Kloosterdag gehouden. Op verzoek van het  Provinciaal Bestuur hebben we Kerk en pastorie van Genhout open gesteld op zondag 14 juni 2015.

In de H. Mis van 9.30 uur kwamen de eerste bezoekers. Daarna kwam er een grote stilte. De vele vrijwilligers gingen toen maar als  gasten door het complex. Ze waren zeer geïnteresseerd! Maar in de middaguren en later werd het druk. Mensen die  zochten naar het klooster hadden even moeite.

Ze vonden het klooster niet. Maar na de rondleiding begrepen ze waar het over ging. De voorwerpen vertelden over de erfenis, het verleden, de verhalen gingen over het nú. Er waren zeer veel vragen en veel mensen hadden zelf verhalen over een heeroom of tante zuster. Dat bleken heel dikwijls montfortanen en Dochters der Wijsheid te zijn. Dan is het natuurlijk heel interessant als je over hun leven kunt laten lezen in de boeken van Pater H. Kleijkers. Men stond verwonderd over de vele gegevens die er dank zij onze archivaris te vinden zijn.

Opvallend was het aantal oud-studenten die op Genhout waren afgekomen. Ontmoetingen soms na 40 – 50 jaar! Het was en heel bijzondere dag.

John van Oss smm - uit Genhout

 www.kunstcentrumgenhout.nl