Opening Europees Montfortjaar

Luiz Stefani met logo

Generaal overste Luiz Stefani

Op 31 januari 2020 waren op het generalaat in Rome alle oversten met 1 broeder van iedere Europese entiteit aanwezig bij de start van 'EurHope_20'. Dit keer waren speciaal broeders uitgenodigd, omdat Europa het continent is met de meeste broeders. Iedere broeder vertelde over zijn leven en zijn inspiratie. Jan Lathouwers gaf aan dat 'dienstbaar zijn' voor hem zijn levensmotto was. Het heeft hem geholpen zijn leven als montfortaan vorm te geven.

In de namiddag kwamen de oversten bij elkaar met generaal overste Luiz Stefani en generaal raadslid Marco Pasinato. Ze spraken o.a. over 'hoopvolle tekenen in Europa'. Peter Denneman is gevraagd op de assemblee in Polen, van 4 tot 8 mei, te vertellen over de komst van Stefan Musanai en Charles Leta, de jonge missionarissen uit Indonesië naar Nederland.

's Avonds werd in de kapel van het generalaat het Europees Montfortjaar 'EurHope_20' officieel geopend met een viering in 8 talen.

De dag erna (1 februari) gidste Marco Pasinato de gasten door Rome langs bijzondere plekken waar Montfort in 1706 geweest is, toen hij van paus Clemens XI de titel 'Apostolisch Missionaris' ontving met de zending: 'het christelijk geloof te verkondigen aan het gewone volk en hen uit te nodigen tot hernieuwing van de doopbeloften.'

Voor informatie over het Europees Montfortjaar: http://www.montfortian.info/eurhope20/launching-1.html

Europese broeders in Rome
Europese broeders
Europese montfortanen