opening Montfortjaar en tentoonstelling

viering 300 jaar sterfdag Montfort

Op 2 mei 2015 wordt in Genhout (Nederland) de viering van 300 jaar sterfdag geopend voor de Nederlandse provincie van de smm, samen met de Belgische en Duitse confraters, zusters dochters der Wijsheid en broeders van St. Gabriël.

De opening van het herdenkingsjaar valt samen met de opening van het Kunstcentrum in Genhout, waarvan een gedeelte is gebruikt om Montfortaans erfgoed en van de dochters der Wijsheid tentoon te stellen.

In de eucharistieviering gingen de oversten voor van de Belgische, Duitse en Nederlandse montfortanen, Frans Fabry, Hermann-Josef Jünemann en Peter Denneman. Organist was Hub Kleijkers. Als eerste lezing las Jan Lathouwers kantiek 91 voor, hertaald door Jo van Osch: '....  Niemand hoef ik te benijden om zijn geld of zijn geluk,
want mijn eerzucht gaat alleen uit naar eenvoudigen van hart.
Omdat God alleen, mijn Vader, eindeloos mijn lot beschermt,
laat ik alles aan Hem over: Hij draagt zorg voor mij....'
Als evangelielezing was gekozen voor Lucas 9, 12-17.

In de preek zei Peter: 'Gaande in de voetstappen van de Gekruisigde is Montfort apostel, verkondiger van het Uiteindelijke geworden. Verkondiger van het weerloze, dat zo waardevol is. Met de fresco op de voorkant het boekje voor ogen zien we hoe Montfort als volgeling van de Gastheer bij uitstek brekend en delend in het leven staat en hij geworden is, waartoe wij bij iedere communiegang worden uitgenodigd: Lichaam van Christus. Word wat je ontvangt en ontvang wat je word: Lichaam van Christus. Dat betekent nogal wat....
Het doet een beroep op je, om je brood te delen met wie hongert, toekomst te bieden aan wie vastzit in het verleden.'
Met het uitspreken van deze woorden in een kerk waarin mooie herinneringen aan het leven van Montfort en zijn volgelingen zijn tentoongesteld, sprak Peter de hoop uit dat we ons blijven her-inne-ren waar het om gaat: Gods koninkrijk in onze wereld brengen. Het Uiteindelijke!

Na de viering werd de tentoonstelling van het montfortaans erfgoed geopend en kon de ruimte bewonderd worden. Na een gezamenlijke maaltijd ging het programma verder met de opening van het Sint Hubertuskunstcentrum en de start van de nieuwe web-site: www.kunstcentrumgenhout.nl  Het was een feestelijke dag. Wat er ook gebeurt met de montfortaanse aanwezigheid in de drie landen, de herinneringen hebben een mooie plaats gekregen in Genhout.