pater Gir Op ‘t Veld

pater Gir Op ‘t Veld

Geboren: 11-08-1923 te Roermond

Ingetreden: 1942 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1943 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1948 te Oirschot

Priesterwijding: 27-03-1949 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1935-1942 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1943-1945 Filosofie in Oirschot

1945-1949 Theologie in Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1949-1955 leraar in Rotselaar (België)

1955-1956 leraar in Voorschoten

1956-1965 prefect in Schimmert

1965-2021 overste in Schimmert

1973-1983 pastoor in Schimmert

1983-1994 kapelaan Genhout

 

 

Overleden 5-11-2021 te Schimmert

Begraven 11-11-2021 te Schimmert