pater Jean (Jean Gerardus Maria) van Osch

pater Jean (Jean Gerardus Maria) van Osch

Geboren: 01-06-1935 te Heerlen

Ingetreden: 1954 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1955 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1960 te Oirschot

Priesterwijding: 12-03-1961 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. W. Bekkers, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1947-1949 niet montfortaans te Maastricht

1949-1954 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1955-1957 Filosofie in Oirschot

1957-1961 Theologie in Oirschot

1961-1965 doctoraat Theologie Universiteit Leuven (België)

 

in dienst van de congregatie

1961-1965 Leuven België student theologie

1965-1968 Oirschot en Tilburg Nederland docent theologie

1968-1970 Loures Portugal overste groot-seminarie

1970-1970 Banneux België rector ‘La Carrefour’

1970-1972 Trier Duitsland novicenmeester

1972-1982 Trier Geistl. Rektor Kath. Akademie

1982-1986 Trier reg. overste Trier communiteit

1986-1997 Trier provinciaal v/d Duitse provincie

1997-2013 Europese parochie te Luxemburg, pastoor van de Nederlandstalige en Duitse parochie

      pastoor van de parochie Saint-Corneille te Leudelange (Lux)

2013-2021 Diekirch Luxemburg in REHA-kliniek

 

Overgegaan naar Vicariaat/Provincie van Duitsland in 1975

 

Overleden 04-01-2021 te Ettelbruck (Luxemburg)

Begraven 11-01-2021 te Schimmert