pater Leo (Leo Nicolaas Willem) Muitjens

pater Leo (Leo Nicolaas Willem) Muitjens

Geboren: 26-06-1937 te Heerlen

Ingetreden: 1956 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1957 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1962 te Oirschot

Priesterwijding: 24-03-1963 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. W. Bekkers, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1950-1956 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1957-1959 Filosofie in Oirschot

1959-1963 Theologie in Oirschot

1964-1967 Pastoraal in Voorschoten

 

in dienst van de congregatie

1963-1967 Voorschoten leraar

1967-1875 Oirschot Godsdienstleraar

1975-1985 Parada de Taipas Brazilië pastoor

1985-1995 Cohab-Taipas Brazilië pastoor

1995-1998 Joao Monlevado Brazilië SMM Vormingshuis

1998-2002 Oirschot overste + lid Prov. Raad

2002-2002 Oirschot overste

2003-2012 Perus Brazilië missionaris

2012-2019 Schimmert rustend

2019-2020 Nuth Zorgcentrum ‘Op den Toren’

 

Overleden 10-1202020 te Nuth

Begraven 16-12-2020 te Schimmert