pater Math Thijssen

pater Math Thijssen

Geboren: 02-03-1931 te Wijlre

Ingetreden: 1950 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1951 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1956 te Oirschot

Priesterwijding: 31-03-1957 te Oirschot

Gewijd door: Mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1943-1950 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1951-1953 Filosofie in Oirschot

1953-1957 Theologie in Oirschot

1957-1958 Pastoraal in Leuven (B)

 

in dienst van de congregatie

1957-1958 pastoraalstudie in Leuven (B)

1958-1959 volksmissionaris in Genk (B)

1959-1960 kapelaan in Winterslag II (B)

1960-1966 volksmissionaris in Winterslag II (B)

overgegaan naar Vicariaat/Provincie van België in 1966

1966-1976 kapelaan in Winterslag I

1976-1978 overste/econoom in Genk-Winterslag I

1978-1979 overste/pastoor in Leuven

1979-2021 pastoor Heilig Hart in Winterslag I

1983-1987 provinciaal vicaris in Winterslag I

1997-2009 overste/econoom in Winterslag I

2009-2021 pastoor + lid van het delegatie bestuur in Winterslag I

 

Overleden 30-10-2021 te Genk (B)

Begraven 05-11-2021 te Schimmert