paus Franciscus en Montfort

De Vreugde van het Evangelie

De drie congregaties, gesticht door Montfort, hebben brochures uitgebracht met teksten uit de exhortatie ‘De vreugde van het Evangelie’ van paus Franciscus, die - volgens de samenstellers - een nieuw licht werpen op de montfortaanse gedachte en zending. Die teksten zijn verdeeld in vijftien secties. Vervolgens zochten de samenstellers in Montforts geschriften en biografieën naar elementen die typisch aansluiten bij de pauselijke brief.

Het is een aanbod van de generaal oversten van de Dochters der Wijsheid, Broeders van St. Gabrièl en Montfortanen. Het omvat in het totaal vijftien ‘petites retraites’, bedoeld om je terug te trekken en tijd te maken om de nieuwe wind te ervaren die paus Franciscus door kerk en wereld laat waaien en tegelijk om Montfort weer voor de geest te halen. De tekst is door Piet Goltstein smm vertaald in het Nederlands en verstuurd aan confraters, zusters, broeders en anderen die geïnspireerd zijn door Montfort.