Peter Hubert Habets

Peter Hubert Habets

Geboren: 06-08-1917 te Wijlre

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1945 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1931-1934 niet-montfortaans te Heerlen

1934-1938 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1939-1941 Filosofie Oirschot

1941-1945 Theologie Oirschot

1945-1946 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1946-1950 Stykkisholmur IJsland zielzorg

1950-1971 Reykjavik IJsland zielzorg

1971-1983 Hafnarfjördur IJsland zielzorg

1983-1987 Vroenhof rustend

Overleden 31-03-1987 te Maastricht

Begraven 02-04-1987 te Schimmert