Peter Josef Moonen

Peter Josef Moonen

Geboren: 23-01-1889 te Kohlscheid in Duitsland

Ingetreden: 1908 te Meerssen

Eerste geloften: 04-08-1909 te Meerssen

Eeuw. geloften: 04-08-1914 te Oirschot

Priesterwijding: 28-06-1914 te Oirschot

Gewijd door: mgr. C. v.d. Ven, bisschop van Alexandria

humaniora/vakschool

1901-1908 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1909-1911 Filosofie Oirschot

1911-1915 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1914-1915 Schimmert pater-scholastiek

1915-1917 Schimmert leraar

1917-1919 Leger Front Legeraalmoezenier

1919-1921 Schimmert Nederland Leraar

1921-1922 Hoensbroek kapelaan

1922-1929 H.Landstichting gids

1929-1934 Hoensbroek asssistent in Duitsland

1934-1941 Hoensbroek overste en rector

1941-1945 Hoensbroek rector

1945-1948 Kohlscheid Duitsland rector

1948-1955 Hehn Duitsland kapelaan/overste tot sept.1954

1955-1955 Bonn Duitsland rector ziekenh. tot sept.'55

1955-1956 Bonn Duitsland overste (vanaf sept.)

1956-1957 Bonn Duitsland ged.zomer zeer zware depressie

1957-1959 Meerssen rustend (vanaf 17 febr.)

Overleden 24-06-1959 te Meerssen

Begraven 27-06-1959 te Hoensbroek