Petrus Leonardus Speetjens

Petrus Leonardus Speetjens

(2e van links)

Geboren: 12-04-1890 te Oud-Valkenburg

Ingetreden: 1910 te Cyrville in Canada

Eerste geloften: 28-08-1911 te Cyrville in Canada

Eeuw. geloften: 28-08-1916 te Eastview in Canada

Priesterwijding: 17-06-1916 te Ottawa in Canada

Gewijd door: mgr. H. Gauthier, bisschop van Ottawa

humaniora/vakschool

1902-1910 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1911-1913 Filosofie Eastview Canada

1913-1917 Theologie Eastview Canada

in dienst van de congregatie

1917-1927 Montreal Canada zielzorg

Overleden 19-03-1927 te Montreal in Canada

Begraven 21-03-1927 te Dorval in Canada