Petrus Wilhelmus Hubertus Loop

Petrus Wilhelmus Hubertus Loop

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1934 te Oirschot

Priesterwijding: 16-03-1935 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

 

humaniora/vakschool

1921-1928 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1935 Theologie Oirschot

 

in dienst van de congregatie

1935-1945 Rotselaar België leraar

1945-1950 Rotselaar België overste

1950-1959 Haarlem/Vrsch HS  Bond Zonder Naam

1959-1960 Meerssen assistent

1960-1961 Salzburg Oostenrijk pers

1961-1967 Limbe Malawi pers en radio

1967-1973 Banneux België retraitewerk

1973-1973 Genk België rustend

1973-1979 Maastricht rector "Beatrix"

1979-1981 Sittard rector "Kollenberg"

1981-1986 Vroenhof rustend

 

Overleden 17-10-1986 te Vroenhof

Begraven 21-10-1986 te Schimmert