Piet van Oosten

Piet van Oosten

Geboren: 10-11-1925 te Voorburg

Ingetreden: 1946 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1947 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1952 te Oirschot

Priesterwijding: 15-03-1953 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1942-1945 niet-montfortaans te Leiden

hogere studies

1947-1949 Filosofie Oirschot

1949-1953 Theologie Oirschot

1953-1963 Universiteit Leiden Wiskunde

in dienst van de congregatie

1953-1963 Voorschoten student wiskunde te Leiden

1963-1984 Schimmert leraar

1984-1985 Voorschoten VUT + ass.archiv.te Rome

1984-1985 Rome Italië assistent archivaris

1985-1990 Voorschoten econoom

1990-1994 Voorschoten plaatsvervangend overste

1994-1998 Voorschoten herbenoemd pltsv.ov+econ.

1998-2001 Voorschoten overste

2001-2002 Schimmert rustend

Overleden 15-05-2002 te Valkenburg

Begraven 22-05-2002 te Schimmert