PRESENTATIE van BOEK en CD over en met cantieken van Montfort

Op 8 december, 15.00 – 17.00 uur, vond de presentatie plaats van het boek Gods liefde voor mensen doet me dichten en zingen en de CD Gods liefde voor mensen doet ons zingen in St-HubertusKunstCentrum in Genhout.

Na een welkom door Peter Denneman smm, provinciaal overste, blikte Wiel Logister smm, auteur van het boek, terug op zijn werk en het zicht dat hij gekregen had op enkele cantieken van Montfort. Zijn boeiend betoog werden gezongen door een projectkoor o.l.v Frans Bullens. Hierna was het woord aan Ad de Keyzer die een gedegen reflectie gaf op boek en CD, zoals op de site te lezen is.

Daarna werden de eerste exemplaren uitgereikt door Peter Denneman aan de auteur en vertegenwoordigers van de Belgische en Duitse montfortanen en van de Broeders van St-Gabriël. Vervolgens kregen Andries Govaart, die een zevental cantieken heeft vertaald en omgevormd tot gedichten, en Frans Bullens, die ze op muziek heeft gezet, hun welverdiende aandacht. Zij ontvingen de eerste exemplaren van de CD. Jasper Jaspers werd naar voren geroepen en ontving als vormgever van dit boek, CD en eerdere uitgaven een eerste exemplaar van boek en CD.

Nadat iedere genodigde zijn/haar boek en/of CD in ontvangst had genomen, werd deze presentatiebijeenkomst voortgezet in de pastorie onder het genot van een drankje en een hapje.