Programma Open Kloosterdag 2017

In-zicht in onze spiritualiteit
In het weekend van  10 en 11 juni zetten zo’n veertig kloosters verspreid over het land een deel van het weekend hun deuren weer open. Voor de achtste maal worden dan de Open Kloosterdagen gehouden.
De Open Kloosterdagen hebben als motto 'In-zicht in onze spiritualiteit' meegekregen. Er zal speciale aandacht uitgaan naar de spirituele traditie van de deelnemende kloostergemeenschappen. Wat heeft de spirituele voorgangers (v/m) destijds bewogen? Wat beweegt degenen die in de voetsporen van die voorgangers getreden zijn nu? Religieuzen willen blijven getuigen van hun intense geraaktheid door God en door mensen. De ontmoeting met de religieuzen en hun spiritualiteit staat centraal tijdens deze dag, niet het gebouw waarin zij leven.

Met dit initiatief willen religieuzen laten zien dat religieus leven een eigentijdse levenskeuze is. Zij willen tonen hoe zij religieus leven in deze tijd vormgeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Voor meer informatie:  www.openkloosterdag.nl

Ook de Nederlandse provincie van de montfortanen werkt hieraan mee en wel in Oirschot en Genhout. Het programma is:
   
zaterdag 10 juni , 14.00-17.00 uur, Montfortkapel, Oirschot
14.00 uur:  Montfort in woord en cantiek
Acteur Bram van Oers vertelt het leven en de spirit van Montfort; het projectkoor o.l.v. Frans Bullens zingt cantieken waarin Montfort zijn passie heeft uitgedrukt.

15.15 uur: Montfortanen in woord en beeld
Vertoning van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar wordt.

16.15 uur: Levende montfortaanse spiritualiteit
Op diverse plekken in het park van het voormalig Grootseminarie praten we verder over wat montfortanen bezield.

zaterdag 10 en zondag 11 juni, 14.00-16.00 uur, Hubertuskerk, Genhout
14.00 uur:  uitleg bij de expositie van liturgische gewaden
Stola’s en andere liturgische gewaden uit de missie en eigen land geven zicht op de spiritualiteit vanwaaruit montfortanen leefden en leven

15.00 uur:  Montfortanen in woord en beeld
Vertoning van de film ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar wordt