Requiemviering zaterdag 4 november 2023 om 11:00 uur

In de Montfortkapel in Oirschot en de St. Remigiuskerk in Schimmert, herdenken wij traditiegetrouw onze overleden broeders, paters, zusters en familieleden. Op beide plaatsen gebeurt dat op zaterdag 4 november om 11:00 uur. Na de viering worden de graven gezegend.

Na afloop van de plechtigheden is eenieder uitgenodigd voor de koffietafel. In Schimmert in ' 't Weverke ’ tegenover de kerk en in Oirschot in de Montfortkapel.

Indien u wilt deelnemen aan één van beide vieringen, wordt u vriendelijk verzocht u vóór 24 oktober a.s. aan te melden bij het provincialaat, onder vermelding van het aantal personen en de plaats van de viering. Dit kan per e-mail provincialaat@montfortanen.nl of telefonisch op nummer 043 – 206 50 02.

De montfortanen hopen u op 4 november 2023 in Oirschot of Schimmert te mogen begroeten.