St. Nicolaas op bezoek in de Nicolaaskerk in Valkenburg a/d Geul

Alle beschadigde kunstschatten zijn - met dank aan de kundige restaurateurs van de Stg. Restauratie Atelier Limburg (SRAL) - weer terug in de Nicolaaskerk. Door de vochtigheidsgraad in de muren en pilaren hebben ze nog niet allemaal een definitieve plek gekregen.

Dé grote uitzondering zijn de beelden van Nicolaas en Barbara. Zij staan weer fier rechtop nadat ze in juli 2021 ruggelings de kerk uit dreven.

St. Nicolaas kwam persoonlijk een kijkje nemen. 2 Glunderende Sinterklazen. Dank voor deze bisschoppelijke belangstelling.