Stille Zaterdag / Paaswake

STILLE ZATERDAG

Op deze zaterdag is men wakend en biddend bij het graf. Men kijkt terug op het lijden en de dood van Jezus en kijkt uit naar zijn Verrijzenis.

 

PAASNACHT

De wake begint als het donker is en duurt tot zonsopgang: pas door het donker heen wordt het licht. Je moet eerst de duisternis in, met haar angsten en beproevingen, voordat je werkelijk bevrijd kunt worden. Nadat het vuur ontstoken is en de paaskaars brandt, leest men in deze wake de ‘bevrijdingsverhalen’ uit het Oude Testament. En na het zingen van het Alleluja leest men één van de paasverhalen uit het Nieuwe Testament.