Studie- en inspiratiedag: Wie loopt er weg met Maria?

Het motto van de meest recente Nacht van de Theologie stelde optimistisch vast dat God terugis in Nederland. En rond kerstmis vorig jaar schreef ds. Carel ter Linden dat de teksten overde geboorte van Jezus voor velen nog springlevend zijn.

Dat strookt wellicht met het voorstel van de montfortanen aan Luce om een studie- en inspiratie-dag te organiseren over de stand van zaken rondom de Mariadevotie.Is de Mariedevotie bij velen niet vanzelfsprekender dan lange tijd gedacht is? Zijn de omstandighedenniet ten positieve gekeerd?Soms lijkt het, dat de christelijke traditie serieuzer wordt doorgegeven in Mariakapellen dan inde grote stads- en dorpskerken.

Toch zou het naïef zijn te denken dat traditionele vormen van Mariadevotie zonder meer geschiktzijn om een rol te spelen in pogingen om het christelijk erfgoed opnieuw tot leven tewekken. Is daarvoor niet meer nodig? Moet daarvoor niet op een nieuwe manier een link gelegdworden tussen de Mariadevotie, nieuwe vormen van spiritualiteit en de diaconale aspectenvan het Evangelie?

Het symposium heeft een verkennend karakter,via theologische en cultuurwetenschappelijkeinvalshoeken. Doelgroep zijn theologisch enmariaal geïnteresseerden, pastores en geestelijkverzorgers in het basis- of categoriale pastoraalen kerkelijke vrijwilligers, bijvoorbeeld vrijwilligersdie zorg dragen voor Mariakapellen enbedevaarten naar mariale heilige plaatsen.

Aan het einde van de dag is er de presentatie van CD en boek Maria en Mariaverering in cantieken van Louis-Marie Grignion de Montfort. Vertaald en toegelicht door Wiel Logister smm.

Meer informatie?

Download de flyer hier