Symposium op 27 april 2013

Symposium op 27 april 2013

Dit jaar is het driehonderd jaar geleden dat de Ware Godsvrucht door Montfort werd  geschreven. In 2016 staan we stil bij het feit dat Montfort driehonderd jaar is overleden. Beide gebeurtenissen wilde de Nederlandse provincie van de montfortanen niet zomaar voorbij laten gaan. Een werkgroep werd samengesteld en kreeg de vraag voorgelegd op zoek te gaan naar de actuele betekenis van het montfortaanse gedachtegoed. De vrucht van die uitwisseling is het boek dat vorige maand verscheen onder de titel ‘Geraakt door de nederigheid van God’, geschreven door Wiel Logister smm.

Tijdens het symposium, dat op 27 april jl. in de Montfortkapel in Oirschot plaatsvond, nodigde provinciaal Peter Denneman als eerste de auteur van het boek uit om een toelichting te geven.

In zijn introductie op het boek memoreerde Wiel Logister smm de uitgangspunten voor de publicatie, die tijdens het kapittel van 2011 zijn vastgesteld. Aanvankelijk was het idee om uitsluitend de actuele waarde van Montforts belangrijkste werk de Ware Godsvrucht te onderzoeken. Maar al snel besloot de werkgroep, die geformeerd was, om alle werken en alle kantieken, in dit onderzoek te betrekken. Centrale vragen waren: is het werk van Montfort achterhaald, loont het nog de moeite om het uit de kast te halen? Hoe leeft Montfort onder ons voort? Deze vragen komen in vijf hoofstukken aan de orde in het boek.

Na de introductie door Wiel Logister smm gaven vier sprekers hun visie op het boek, ieder vanuit een eigen invalshoek. Ben Loonen (oud-montfortaan, filosoof, pastoraal werker in huize Glorieux), Sanny Bruijns o.carm (auteur van ‘Het leven van Maria, leven in Gods tegenwoordigheid’),  Ben Verberne msc (voormalig provinciaal overste van de Missionarissen van het H. Hart, bestuurslid KNR) en Liesbeth Eugelink (literatuurwetenschapper, die momenteel werkt aan een proefschrift over literatuur en mystiek). Jan Meeuws smm liet op het orgel enkele improvisaties horen van Kantieken van Montfort.

Na de lunchpauze, die deelnemers gelegenheid bood met elkaar van gedachten te wisselen, was er gelegenheid vragen te stellen aan Wiel Logister en aan de vier genoemde sprekers. De teksten van alle inleidingen zullen worden gebundeld. Belangstellenden kunnen deze teksten opvragen of het boek kopen door een e-mail te sturen aan: provincialaat@montfortanen.nl
Voor meer foto's, gemaakt door Will van de Ven - KNR-afdeling communicatie, zie onderaan deze pagina.