Theodoor Vloet

Theodoor Vloet

Geboren: 19-01-1894 te Mill

Ingetreden: 1920 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1921 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1926 te Meerssen

Priesterwijding: 02-06-1928 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

  niet montfortaans te Kaatsheuvel

1915-1920 niet montfortaans te Gemert

hogere studies

1921-1924 Filosofie Oirschot

1924-1928 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1928-1945 Nangololo et alibi Mozambique

1945-1946 Imbuho Mozambique

1946-1949 Nambudi Mozambique

1949-1950 Nangololo Mozambique

1950-1950 Balama Mozambique

1951-1958 Bomela Mozambique

1958-1960 Nambudi Mozambique

1960-1963 Nangololo Mozambique

1963-1967 Nambudi Mozambique

1967-1979 Namuno Mozambique

1979-1980 Oirschot rustend

1980-1988 Vroenhof rustend

Overleden 23-02-1988 te Vroenhof

Begraven 26-02-1988 te Schimmert