Theodor Jozef Keijssers

Theodor Jozef Keijssers

Geboren: 04-03-1889 te Bunde

Ingetreden: 1911 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1912 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1917 te Meerssen

Priesterwijding: 02-06-1917 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1903-1911 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1912-1914 Filosofie Oirschot

1914-1918 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1919-1929 Montfort Papuri Vaupes

Overleden 25-06-1929 te Para-Belem in Brazilië

Begraven Para-Belem in Brazilië