Theodorus Anthonius van Druten

Theodorus Anthonius van Druten

Geboren: 21-08-1918 te Schiedam

Ingetreden: 1938 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1939 te Meerssen

Eeuw. geloften: 08-09-1944 te Oirschot

Priesterwijding: 19-03-1945 te Oirschot

Gewijd door: mgr. W. Mutsaerts, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1931-1938 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1939-1941 Filosofie Oirschot

1941-1945 Theologie Oirschot

1945-1946 Eloquentia Simpelveld

in dienst van de congregatie

1946-1953 Nankhwali, Mulanje, Nuguludi, Zomba, Nguludi Malawi

1953-1963 Likulezi Malawi direct. klein-seminarie

1963-1964 Blantyre Malawi metropolitan secretariat

1964-1965 Limbe Malawi education secretary

1965-1967 Mulanjes/stichter Mendulo

1967-1969 Baarn rector Nieuwenoord

1969-1982 Manheim, Eitorf-Mühleip Duitsland pastoor

1982-1989 Nantipwili Malawi

1989-1990 Berg en Dal rustend

1990-1995 Nijmegen part-time assistent

1995-2000 Oirschot, Wijchen rustend

2000-2001 Heerlen verpleeghuis Bergweide

Overleden 01-04-2001 te Heerlen

Begraven 05-04-2001 te Schimmert