Theodorus Johannes Kaptein

Theodorus Johannes Kaptein

Geboren: 16-09-1909 te Akersloot

Ingetreden: 1928 te Meerssen

Eerste geloften: 08-09-1929 te Meerssen

Eeuw. geloften: 07-10-1934 te Rome in Italië

Priesterwijding: 16-03-1935 te Rome in Italië

Gewijd door: mgr. J. Palica

 

humaniora/vakschool

1922-1924 niet-montfortaans te Hageveld

1924-1928 montfortaans te Schimmert

 

hogere studies

1929-1931 Filosofie Oirschot

1931-1935 Theologie Rome Italië

 

in dienst van de congregatie

1935-1947 Oirschot leraar

1947-1952 Oirschot overste

 

Overleden 18-11-1952 te Alkmaar

Begraven 21-11-1952 te Oirschot