Toewijding

Samen vieren

Op zaterdag 8 december vierde de Nederlandse provincie gezamenlijk het feest van Maria Onbevlekt Ontvangen met een gebedsviering en daarin de Toewijding aan Jezus Christus door Maria (een vernieuwing van de doopbeloften). Dit keer is een nieuwe tekst gemaakt. In de viering worden teksten gebruikt uit het nieuwe boek, dat in 2013 zal verschijnen ter gelegenheid van 300 jaar Ware Godsvrucht. Vanuit alle kanten van het land kwamen confraters naar Houthem, Valkenburg, om samen te vieren, te bidden en te eten.