vervolg ontmoeting smm-missionarissen uit België, Duitsland en Nederland

Aanwezig waren: Aimé, Nepo en Ghislain uit België, Jesu Manickam, Francis, Anand, Rayappa en Ravi uit Duitsland en Stefan en Charles uit Nederland. Peter Denneman (ov NL) en Gerd-Willi Bergers (ov D) waren als begeleiders aanwezig, evenals Marco Pasinato van het Generaal Bestuur uit Rome.

Op maandagmiddag en dinsdagmorgen liet de groep zich inspireren door met name Cantiek 9 ‘De charmes van de zachtmoedigheid’, Cantiek 26 ‘Het handwerk van de dankbaarheid’ en Cantiek 148 ‘God verborgen in mijn naaste’. De sessie begon met een inleiding van een tiental cantieken en daarna mocht iedereen aangeven wat hem inspireerde in een specifieke cantiek, waarom dat was en of het mogelijk is de boodschap van Montfort te transformeren naar het hier en nu.

De dinsdagmiddag werd besteed aan een gedeelte van de cursus ‘Empowerment van jonge SMM-priesters’ van psychiater Mevr. Monica Applewhite (USA) en een programma ter preventie van misbruik en bescherming van de kwetsbaren. Er werd aandacht besteed aan seksueel misbruik, ook dat binnen onze Kerk en onze katholieke instellingen, wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers en hoe je zelf kunt handelen om niet in de val van machtsmisbruik, geestelijk misbruik en seksueel misbruik, te lopen.

Aan het eind van de middag was er ruimte om te reflecteren met Marco Pasinato.

Woensdag, na de ochtendviering en het ontbijt, keerde iedereen huiswaarts. Marco Pasinato reisde af naar Vroenhof (Nederland), alwaar een meerdaagse visitatie met het Provinciaal Bestuur, de confraters, de econoom, administratie en archivaris en de secretaresse van het provincialaat, geagendeerd was.

Bij de organisatie van de volgende bijeenkomst, liefst op grotere schaal, wordt getracht hier eveneens meerdere jonge medebroeders uit de diverse landen in Europa bij te betrekken.

De deelnemers lieten o.a. weten:

  • tevreden te zijn over de inhoud, die goed was voorbereid en geanimeerd verliep;
  • diep geraakt te zijn door medebroeders, vooral wat betreft de reflectie op spiritualiteit;
  • de montfortaanse spiritualiteit opnieuw te zien als een essentiële behoefte ten aanzien van persoonlijke groei én ten behoeve van het pastoraal werk;
  • je hart te laten beroeren door de Cantieken en te worden uitgedaagd de inspiratie van Montfort in het nu naar de mensen te brengen.

6 april 2022

Marienheide (D)

foto v.l.n.r.
achter: Peter Denneman, Ghislain Kasereka, Anand Valle, Marco Pasinato, Aimé Kamanda en Rayappa Joseph
voor: Charles Leta, Nepo Ray, Jesu Manickam Rayappan, Ravi Thappeta, Gerd-Willi Bergers, Stefan Musanai en Francis Antony