Victor Jan Willem Vaessen

Victor Jan Willem Vaessen

Geboren: 13-01-1901 te Hulsberg

Ingetreden: 1920 te Meerssen

Eerste geloften: 15-08-1921 te Meerssen

Eeuw. geloften: 15-08-1926 te Schimmert

Priesterwijding: 11-06-1927 te Den Bosch

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1914-1920 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1921-1923 Filosofie Oirschot

1923-1927 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1928-1929 Neno Malawi

1929-1945 Limbe et alibi Malawi

1945-1950 Nguludi Malawi

1950-1952 Limbe Malawi procurator

1952-1958 Likulezi Malawi estate manager

1958-1959 Nguludi Malawi

1959-1962 Msoni Malawi

1962-1971 Mary View Malawi rector novic. Servants of M.

1971-1977 Mary View Malawi rector Moederhs Servants of M.

1977-1980 Lunzu Malawi

1980-1989 Limbe Malawi rustend in 'Newlands' tehuis

Overleden 12-02-1989 te Limbe in Malawi

Begraven 14-02-1989 te Nantipwili in Malawi