Viering 300 jaar Montfort

SCHIMMERT - Op 28 april 2016 is de 300ste sterfdag Louis-Marie Grignion de Montfort herdacht.

Bron: Will van de Ven

In de St. Remigiuskerk vond een eucharistieviering plaats, waarin Montfort centraal stond. Voorgangers waren Peter Denneman smm, Wiel Logister smm en John van Oss smm. Verrassend eigentijds waren de onlangs in het Nederlands vertaalde cantieken van Montfort, op muziek gezet door Frans Bullens. De tekst hiervan werd ingeleid door Bram van Oers, voorgedragen door Andries Govaart en vervolgens gezongen door het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius en het Projectkoor. Als Evangelietekst was gekozen voor Marcus 6, 7-13 over de zending van Jezus' leerlingen. Aan het slot van de viering klonk Cantique 145 ('En l'Honneur de Notre-Dame de toute Patience'). Hierna werd het grafschrift van Montfort gelezen. Alle kerkgangers kregen het boekje 'Bidden met Louis-Marie Grignion de Montfort' uitgereikt. Deze publicatie bevat een aantal door Wiel Logister vertaalde gebeden, waaruit blijkt hoe hartstochtelijk Monfort, die  geconcentreerd contact zocht met het Ultieme Levensgeheim, bad.

Na de feestelijke lunch vond in het plaatselijke Gemeenschapshuis de première plaats van de film ''Vandaag begint de toekomst'' van Maurice Nijsten. In driekwart uur komen hierin tal van Montfortanen en Dochters der Wijsheid aan het woord, die vertellen over hun werk en de inspiratie die zij ervaren. Deze mini-portretjes worden afgewisseld met fragmenten, waarin Bram van Oers de belangrijkste episodes uit het leven van Montfort belicht evenals de saillante feiten over de Montfortanen en de Dochters der Wijsheid in Nederland. Na afloop was er een spontaan applaus voor de makers en werden de aanwezige hoofdrolspelers - speels aangeduid als ''topacteurs'' - gefeliciteerd met het mooie resultaat. Aan het slot van deze feestelijke dag zongen de Montfortanen vol overgave hun lijflied.

Fotorapportage

Fotografie: Will van der Ven en Lou Zeegers