Wie loopt er weg met Maria

Op 22 maart 2019 zijn gedachten uitgewisseld over bovenstaande titel. Wat betekent Maria in deze tijd? En wat betekende ze in het verleden? Waar komen alle verschillende beelden en aandachtspunten van Maria vandaan? De inleiding van Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut) was getiteld ‘Maria, Koningin van de Hemel’. Hij wees op de gelovigen bij de verering van ‘hun Maria’ en daartegenover de kerk en hun wederzijdse invloed. Grietje Dresen (Radboud Universiteit Nijmegen) sprak over Maria ‘Geleid ons door ’t leven’ aan de hand van de Maria-beelden in haar leven. Wiel Logister smm sprak over zijn onderzoek in de cantieken van Montfort naar zijn visie op Maria ‘Mariaverering, een thema con variazione’. Als afsluiting van het ochtendprogramma werden Maria-cantieken gezongen, van Montfort, op muziek gezet door Frans Bullens en vertaald door Andries Govaart.

Na de lunch waren er verschillende workshops. Yvonne van den Akker-Savelberghs sprak met de deelnemers over de Bijbelse Maria aan de hand van het Magnificat van Lucas. Ko Schuurmans wilde zijn deelnemers uitdagen met de titel ‘Maria: lieve moeder en/of rebelse meid’. Hij pleitte voor Maria-bedevaartplaatsen voor de gelovige onderweg. Andries Govaart gebruikte als titel ‘Wie verkondigt wat zij doet’ om de uitgangspunten en struikelblokken aan te geven, die hij tegenkwam bij het vertalen van de Maria-cantieken van Montfort.Marie-José Dusseldorp vertelde enthousiast over haar werk in de gevangenis. Vandaar de titel ‘Maria in de bajes’ van haar workshop. Marian Geurtsen wilde ‘Maria de kracht dagen’ verkennen, met name de nieuwe manieren van Maria-vroomheid.

De dag werd door Jozef Wissink (emeritus hoogleraar van de Tilburg School of Catholic Theology) doorgelopen. Tot slot kreeg Peter Denneman, provinciaal overste van de montfortanen, het woord. Hij reikte het nieuwe boek ‘Maria en Mariaverering’ in de lijn van de spiritualiteit van Montfort uit aan de schrijver Wiel Logister, aan de vertaler van de cantieken voor de CD Andries Govaart en aan Kees van Mechelen, die ervoor zorgde dat de muziek weer uitstekend op CD werd opgenomen. Tot slot was een boek voor Jasper Jaspers, van Yoman, verantwoordelijk voor de vormgeving van alle uitgaven en de site van de montfortanen.