Wilhelmus Geraard Hubert Frencken

Wilhelmus Geraard Hubert Frencken

Geboren: 08-05-1909 te Roermond

Ingetreden: 1933 te Meerssen

Eerste geloften: 29-09-1934 te Meerssen

Eeuw. geloften: 29-09-1939 te Oirschot

Priesterwijding: 03-03-1940 te Oirschot

Gewijd door: mgr. A.F. Diepen, bisschop van Den Bosch

humaniora/vakschool

1923-1927 niet-montfortaans te Roermond

1927-1931 niet-montfortaans te Weert/Maaseik

hogere studies

1934-1936 Filosofie Oirschot

1936-1940 Theologie Oirschot

1940-1941 Eloquentia Oirschot

in dienst van de congregatie

1941-1942 Hoensbroek assistent

1942-1943 Voorschoten H.S. kapelaan

1943-1944 Oirschot assistent

1944-1951 Meerssen assistent procurator

1951-1954 Oirschot hulp-econoom

1954-1956 Berg en Dal administratie tijdschriften

1956-1979 Oirschot assistent

1979-1985 Vroenhof rustend

Overleden 14-05-1985 te Vroenhof

Begraven 18-05-1985 te Schimmert