Willem Hubertus Weerts

Willem Hubertus Weerts

Geboren: 07-05-1887 te Klimmen

Ingetreden: 1905 te Meerssen

Eerste geloften: 25-07-1906 te Meerssen

Eeuw. geloften: 25-07-1911 te Oirschot

Priesterwijding: 16-07-1911 te Oirschot

Gewijd door: mgr. J.B. Hoffmann, bisschop van

humaniora/vakschool

1898-1905 montfortaans te Schimmert

hogere studies

1906-1908 Filosofie Oirschot

1908-1912 Theologie Oirschot

in dienst van de congregatie

1912-1913 Schimmert leraar

1913-1919 D'Hoppe België overste

1919-1920 Moeskroen België volksmissionaris

1920-1927 Leuven België kapelaan

1927-1929 Leenhof kapelaan

1929-1932 Hoensbroek overste en rector

1932-1938 D'Hoppe België overste

1938-1940 Kontich-Kazerne België rustend

1940-1946 Leuven België overste

1946-1952 D'Hoppe België overste

1952-1954 D'Hoppe België rector

1954-1962 Well rector zusters

1962-1967 Hoensbroek rustend

1967-1969 Meerssen rustend

Overleden 16-02-1969 te Meerssen

Begraven 19-02-1969 te Meerssen